Korps Politie Caribisch Nederland

Het vroegere Korps Politie Nederlandse Antillen (KPNA) heet tegenwoordig: Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). Tot 1 januari 2011 was dat Korps Politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het korps is op 10 oktober 2010 ingesteld en valt niet onder de Nederlandse Politiewet 1993, maar onder de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.Na een overgangsperiode is de nieuwe uitrusting in gebruik genomen. Mijn collega op Bonaire heeft een aantal oude spullen voor mij verzameld. Als topstuk het oude uniform van de korpschef inclusief zijn pet. Verder een dames hoedje, heren pet en diverse kledingstukken, rangen en emblemen. Een prachtige aanwinst voor de collectie en een drive om nu ook nog de ontbrekende rangen en emblemen in bezit te krijgen.

De temparatuur in het Caribisch gebied is overdag gemiddeld 30graden. Daarom bestaat het uniform uit een rok of broek en blouse met korte mouwen. Voor officiële gelegenheden is er een overhemd met lange mouwen. Alleen de korpschef heeft een colbert.

Het uniform compleet met pet. De fluit en de pins op de boorden behoren op het overhemd.

SONY DSC
Het VAG team

KPCN uniformen
Het oude-, overgangs- en nieuwe uniform.

Korps Politie Caribisch Nederland

Het Korps Politie Caribisch Nederland is ingericht op basis van een procesgerichte organisatie. Het operationele politiewerk kent vier hoofdprocessen, te weten: intake, noodhulp, toezicht & handhaving (wijkzorg), en opsporing.

De Inrichting van het korps is hierop afgestemd in vier onderdelen, waarvan drie operationele onderdelen:

 • Basis Politiezorg (BPZ),
 • Intake, Informatie en Operationele Ondersteuning (IIOO) en
 • Opsporing (OPS).

Missie

Leefbare, veilige eilanden voor de mensen die er wonen, werken en als toerist verblijven. Waakzaam en dienstbaar staat de politie voor de waarden van onze rechtstaat.

Visie

Het Korps Politie Caribisch Nederland staat voor een integere en betrouwbare politie organisatie, die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Een organisatie die waakzaam en dienstbaar is en daadkrachtig en professioneel optreedt: vriendelijk als het kan, streng als het moet.

Dit houdt in dat we

 • Bereikbaar zijn voor een ieder;
 • een goede verbinding hebben met de bewoners en bezoekers van de eilanden;
 • direct adequaat reageren op noodhulpmeldingen;
 • klant- en doelgericht reageren;
 • afspraken nakomen;
 • onze eigen grenzen kennen en aangeven naar buiten toe;
 • lokale en bovenlokale criminaliteit adequaat aanpakken;
 • actief samenwerking zoeken met andere partijen indien nodig;
 • integer en betrouwbaar handelen;
 • onze organisatie zodanig inrichten en opleiden zodat bovenstaande waargemaakt kan worden.

Strategie

We hanteren vijf uitgangspunten om ons doel te bereiken:

 1) Het concept Gebiedsgebonden politie

Het onderhouden van een functioneel goed netwerk is essentieel. Hierbij functioneert de barioregisseur als verbinding met de wijken. Het motto “Veiligheid en leefbaarheid” wordt een gezamenlijk doel van politie en burgers.

2) Het concept van de Informatiegestuurde Politie

Informatie is de belangrijkste steunpilaar in het politiewerk. Informatie inwinnen, opslaan, analyseren en noodzakelijk en correct verspreiden is de basis van ons werk.

3) De persoonsgerichte aanpak

We kennen onze verdachten bij naam. Van plaatsen op de eilanden waar veel incidenten plaatsvinden, weten we wie zich daar regelmatig ophouden. We kennen de mensen die in groepsverband overlast of erger veroorzaken en we weten wie bij wie aansluiting zoekt.

4) We hebben de organisatie onderverdeeld in vier afdelingen die afgeleid zijn van de operationele politietaak. 

We groeien in de rol van betrouwbare, transparante opdrachtnemer van het bevoegd gezag en de samenleving. Maar geven tevens invulling geven aan de rol als specialist en adviseur op het gebied van veiligheid naar de opdrachtgevers en ketenpartners.

5) Anderen beoordelen de organisatie.

Ons uitgangspunt is dat wij uiteindelijk van de burger en onze partners vernemen dat Korps Politie Caribisch Nederland op deze manier gekend wordt. Dat houdt voor ons in dat wij naast de uitvoering van de politietaken blijven investeren in de inrichting van processen, het opleiden van personeel, en het inrichten van de organisatie met kwalitatief goede en voldoende middelen en voorzieningen.

CONTACTGEGEVENS

Korps Politie Caribisch Nederland
Postbus 360,
Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland
Alarmnummer: 911
Politie Algemeen: +599 717 8000
Politie Tiplijn: +599 717 7251 (anoniem)
Faxnummer: +599 717 5155
Website: www.politiecn.com

KPCN, locatie Bonaire

Kaya Libertador Simon Bolivar 4, Kralendijk,
Tijdelijk adres ivm verbouwing: Kaya L.D. Gerharts 6, Kralendijk
Bonaire, Caribisch Nederland
Tel: +599 717 8000
Alarmnummer: 911

KPCN, locatie Sint Eustatius

Van Tonningenweg z/n, Oranjestad,
Sint Eustatius, Caribisch Nederland
Tel: +599 318 2333
Alarmnummer: 911

KPCN, locatie Saba

Politiebureau Windwardside,
Politiebureau The Bottom
Saba, Caribisch Nederland
Tel: +599 416 3737
Alarmnummer: 911

Blijf op de hoogte bij nieuwe berichten