KPN schenkt portofoons

Van een contact bij KPN kreeg ik diverse types portofoons aangeboden die bij de politie gebruikt zijn. Zowel in de analoge periode als die voor het C2000 Tetra netwerk van heden.

Klik op de foto voor meer uitleg over C2000….C2000 is het landelijk draadloze en digitale netwerk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken waarmee politie, brandweer, ambulancediensten en gelieerde organisaties, zoals de Douane en het Explosieven Opruimingscommando, met elkaar communiceren.

Het netwerk wordt beheerd door de Directe Mobiele Diensten en is gebaseerd op de Tetra-standaard, de enige officiële open Europese standaard voor deze hulpverleningsdiensten. Het C2000-netwerk in Nederland is gebouwd door TetraNed, een samenwerkingsverband van Getronics en KPN.

Op basis van deze ervaring en zijn hoogwaardige dienstverlening is KPN door het Ministerie van Binnenlandse Zakenen Koninkrijksrelaties geselecteerd als één van de aanbieders voor het realiseren van C2000-dekking op zogenaamde bijzondere dekkingslocaties.

C2000

C2000-basisstation

C2000 is een gesloten (privé)communicatienetwerk en bedoeld voor gebruik door de Nederlandse politie-, brandweer-, ambulancediensten, de KNRM, Reddingsbrigade, Kustwacht, de douane, de Koninklijke Marechaussee, de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).[1]

De oorspronkelijke opdrachtgever voor het netwerk was het ministerie van Binnenlandse Zaken, tegenwoordig wordt het beheerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Er zijn in het land zo’n 512 masten voor C2000 gebouwd,[2] die onderling verbonden zijn.

Standaard

C2000 is gebaseerd op de wereldwijde TETRA-standaard. Zoals GSM de standaard is voor mobiele telefonie voor het grote publiek, is TETRA de standaard voor mobiele communicatie voor de Openbare Orde en Veiligheidsdiensten. TETRA is de afkorting voor Terrestrial Trunked Radio. Het biedt een aantal extra faciliteiten voor de hulpverleningsinstanties en werkt op een andere frequentie dan GSM. Extra mogelijkheden ten opzichte van GSM zijn er bijvoorbeeld op het gebied van groepsgesprekken en directe communicatie tussen de mobielen, de zogenaamde DMO (Direct Mode Operation). In tegenstelling tot het vorige analoge systeem zijn gesprekken in C2000 niet meer met een scanner af te luisteren door derden. Communicatie op het C2000 netwerk is versleuteld. TETRA ondersteunt 32 Static Cipher Keys. In Nederland is gekozen voor een in eigen beheer ontwikkeld protocol, TEA2.

Componenten

Formeel bestaat C2000 uit drie componenten:

  • het T2000 (TETRA) netwerk voor de spraak- en datacommunicatie (in de spreektaal wordt met C2000 meestal het T2000-systeem bedoeld.)
  • het P2000 (Paging) alarmeringsnetwerk op basis van een Flex-protocol, en
  • de meldkamerbedieningen M2000.

T2000 wordt door alle disciplines gebruikt, P2000 is met name bedoeld voor de brandweer en ambulancezorg, die met dit systeem ‘opgepiept’ kunnen worden. TETRA en Flex zijn volstrekt gescheiden.

Voor T2000 zijn de frequentiebanden 380,000 MHz – 385,000 MHz (mobiel) en 390,000 MHz – 395,000 MHz (vast) in gebruik. P2000 maakt gebruik van de frequentie 169,650 MHz.

Naast het TETRA-netwerk is ook een nieuw Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) ingevoerd.

Invoering

Op 29 mei 2003 werd bekend dat er sprake is van een aanzienlijke kostenoverschrijding en vertraging van de invoering van C2000, waar de Algemene Rekenkamer een rapport over heeft geschreven. Dit rapport kwam 5 juni 2003 uit.

Eerdere (politieke) beroering ontstond over de slechte dekking tijdens de tests in de regio Amsterdam, en de risico’s van de gepulst zendende Tetra randapparatuur in de omgeving van medische apparaten.

Inmiddels zijn alle veiligheidsregio’s overgegaan op C2000. Op 1 oktober 2007, omstreeks 10:46, had het politiekorps Amsterdam-Amstelland als laatste korps de koppeling met hun analoge netwerk buiten werking gesteld. Daarmee is de landelijke migratie van analoog naar C2000 een feit geworden. Een aantal korpsen (met name van de brandweer) is echter toch weer gebruik gaan maken van analoge portofoons vanwege problemen waardoor gevaarlijke situaties ontstaan (zie verderop).

Het netwerk is aangelegd en wordt onderhouden door TetraNed, dat voor 50% van KPN is en voor 50% van Getronics met Motorola als systeemleverancier.
Na de management buyout van Koning & Hartman wordt het gedeelte van Getronics uitbesteed aan Koning & Hartman.
Om het netwerk te laten voldoen aan specifieke eisen van de Nederlandse overheid heeft TetraNed een aantal speciale ontwikkelingen gerealiseerd. Deze speciale ontwikkelingen zijn uitgevoerd door het Delftse ingenieursbureau Cuperus Consultants. Op 9 september 2004 heeft TetraNed het netwerk formeel overgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Dekking

In principe biedt het netwerk een landelijke dekking binnen Nederland. Gebleken is dat op een aantal locaties de dekking onvoldoende is waardoor er nog steeds masten bijgeplaatst worden. Het netwerk is oorspronkelijk niet bedoeld voor 100% dekking binnen gebouwen. De lokale overheden kunnen bepaalde gebouwen aanwijzen als Special Coverage Location waardoor apparatuur voor ontvangst in dat gebouw geplaatst kan worden. Voor alle overige gebouwen is de ontvangst niet gegarandeerd wat soms problemen oplevert bij inzetten van de hulpdiensten in gebouwen.

Noodvoorzieningen

Elke C2000-mast is voorzien van een noodstroomvoorziening in de vorm van accu’s die gedurende ongeveer vier uur voldoende energie leveren voor gebruik van de mast. Voor langere stroomstoringen beschikt de brandweer over aggregaten die de masten van elektriciteit kunnen voorzien.[3]

Bij langdurige uitval van een mast of bij een dekkingsprobleem tijdens evenementen of calamiteiten kunnen mobiele opstelpunten opgezet worden. In totaal bevinden zich in Nederland zes mobiele zendmasten.[4]

C2000 en A.S.T.R.I.D.

In België bestaat een gelijkwaardig radiocommunicatienetwerk dat een nationale radiodekking voorziet voor alle Belgische hulpverlenings- en veiligheidsdiensten. Het Belgisch systeem heeft als naam A.S.T.R.I.D., dat een afkorting is van All-round Semi-cellular Trunking Radio communication system with Integrated Dispatching. Het verschil tussen het Belgische en Nederlandse netwerk (buiten de leverancier van de radio-infrastructuur) is dat bij het A.S.T.R.I.D.-systeem een netwerk van digitale meldkamers geïntegreerd is in het TETRA radionetwerk.

In de nacht van vrijdag 25 oktober 2005 op zaterdag 26 oktober 2005 is het Nederlandse C2000-communicatiesysteem voor de eerste maal gekoppeld aan het Belgische A.S.T.R.I.D.-communicatiesysteem tijdens een grensoverschrijdende controle-actie door de Belgische en Nederlandse politiediensten.

De Finse tegenhanger van A.S.T.R.I.D. en C2000 is V.I.R.V.E. In Groot-Brittannië wordt het TETRA netwerk uitgebaat door de commerciële operator O2 onder de naam O2 Airwave.

Problemen

Al vanaf het begin zijn er problemen geweest met het gebruik van C2000:

  • Wanneer een brandweerman een gebouw ingaat, kan het contact tussen met personen buiten het gebouw wegvallen. Omdat dit levensbedreigend kan zijn, maken sommige brandweerkorpsen in dergelijke gevallen gebruik van analoge portofoons. Met het analoge systeem is er wel sprake van ruis, maar soms is ondanks de ruis wel contact mogelijk. Overigens maakt de brandweer voor onderling contact tussen een bevelvoerder en de manschappen niet altijd gebruik van het C2000-netwerk, maar van de zogenaamde Direct Mode Operation (DMO) van de portofoons. Hierbij communiceren de portofoons rechtstreeks met elkaar en niet met een zendmast, hoewel in sommige gemeenten wél gebruik wordt gemaakt van C2000 voor de onderlinge communicatie.
  • In noodsituaties wordt het systeem massaal gebruikt, waardoor het overbelast raakt en de boodschappen niet of niet bij iedereen overkomen. Dit was bijvoorbeeld het geval tijdens:

Op dergelijke momenten kan communicatie van cruciaal belang zijn, ook omdat het mobiele telefoonverkeer in de genoemde gevallen soms ook plat lag. Een dergelijke overbelasting hoeft niet aan het systeem zelf te wijten te zijn, het kan ook aan de gebruikers liggen die te veel berichten via een enkele gespreksgroep (vergelijkbaar met een analoog kanaal) verzenden.[5] Bij de ongeregeldheden op het strand van Hoek van Holland maakten bijvoorbeeld 60 agenten gebruik van een enkele gespreksgroep, waar maar één persoon tegelijk kan praten[6] of een te grote afstand tot een zendmast, waardoor gebruikers onvoldoende dekking hebben.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken doet onderzoek naar het functioneren van C2000. Politievakbond ACP wil dat er ondertussen een ander communicatiesysteem beschikbaar komt. Volgens deskundigen gaat het niet om technisch falen van het systeem, maar om protocolfouten of beleidsproblemen: het systeem wordt niet op de juiste wijze of voor de bedoelde doeleinden gebruikt.

Particuliere netwerken

Het C2000/P2000-netwerk is exclusief toegewezen aan de hulpdiensten. Voor bedrijven en organisaties buiten de openbare orde en veiligheid is sinds december 2005 een landelijk TETRA netwerk aangelegd. Dit netwerk wordt uitgebaat door de commerciële operator Entropia Digital, voorheen Mission Critical Communication Networks (MCCN). Dit netwerk maakt gebruik van dezelfde Motorola-infrastructuur als waar C2000 mee is gebouwd. Het Entropia Digital-netwerk gebruikt frequenties in de frequentieband voor commerciële trunking (410-430 MHz).

Naast het landelijk TETRA-netwerk is het voor bedrijven en organisaties ook mogelijk om gebruik te maken van een PAGING-netwerk. Deze netwerken worden beheerd en onderhouden door twee met elkaar concurrerende netwerkoperators (KPN en CallMax) en kan in het geval van het ERMES Paging Protocol net als bij C2000 versleutelde berichten verzenden.

Bron: WikipediA.org

Blijf op de hoogte bij nieuwe berichten