Baret en armband EUPOL-missie Afghanistan

Een collega die uitgezonden is geweest in het kader van de EUPOL-missie in Afghanistan heeft mij zijn baret en armband geschonken.

Politiefunctionarissen vertrokken naar Afghanistan

Nieuwsbericht | 07-07-2011

Op 6 juli zijn negen Nederlandse politiefunctionarissen vanaf Schiphol vertrokken naar Afghanistan. Zij gaan het komend jaar een bijdrage leveren aan de EUPOL-missie. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en vertegenwoordigers van de politievakbonden hebben de functionarissen uitgezwaaid.

De 9 agenten worden gestationeerd in Kaboel (hoofdkwartier EUPOL-Afghanistan) en in Kunduz. Ze maken deel uit van de in totaal 40 Nederlandse politieagenten, die in Afghanistan actief zullen zijn. Op dit moment zijn 20 Nederlandse agenten in Afghanistan aan het werk.

Enkele agenten in gesprek met de minister.
Minister Opstelten spreekt op luchthaven Schiphol politiefunctionarissen toe, vlak voor zij naar Afghanistan vertrekken.

De afgelopen periode stond in het teken van het opbouwen van de eenheid die de politietrainingsmissie in Kunduz gaat uitvoeren. Naast de politieagenten die woensdag richting Kunduz gaan, vertrekken op donderdag 7 juli 170 militairen, die deel uitmaken van de missie. Na verdere voorbereidingen in het gebied zullen zij later deze zomer starten met de missie.

Enkele agenten in gesprek met de minister.Minister Opstelten in gesprek met politiefunctionarissen, vlak voor zij naar Afghanistan vertrekken.

Civiele politiemacht

De Nederlandse politie is sinds 2007 actief in de EU-politiemissie in Afghanistan (EUPOL Afghanistan). Het doel van de missie is een duurzame bijdrage te leveren aan de opbouw van een civiele politiemacht onder Afghaans leiderschap. EUPOL doet dit door het adviseren, mentoren en monitoren van midden- en hoger politiekader op nationaal, regionaal en provinciaal niveau. In het voorjaar van 2010 is besloten dat de missie zich toelegt op de uitvoering van het City Police and Justice Project (CPJP) in twaalf provincies, waaronder de noordelijke provincie Kunduz.

Agent met kind op de arm.
Eén van de politiefunctionarissen neemt afscheid van zijn kleinzoon, vlak voor hij vertrekt naar Afghanistan.

Nederland behoort tot grootste conbribuanten EUPOL

Nederland behoort samen met Duitsland en Finland tot de grootste contribuanten aan EUPOL missie in Afghanistan. Op dit moment zijn circa 20 Nederlandse agenten in Afghanistan aan het werk. De missie wordt tot medio 2014 uitgebreid met nog eens 20 agenten (40 totaal). Nederland zet vooral in op kwaliteit van de opleidingen, trainingen en het versterking van leiderschap en management.

Enkele agenten in gesprek met de minister.

Missie in Kunduz

In Kunduz gaan circa 15 functionarissen aan de slag gaan voor de uitvoering van het City Police and Justice Project van EUPOL. De cursussen, die de Nederlandse agenten geven zijn gericht op het hoger- en middenkader van de Afghaanse politie. De duur van de cursussen varieert van enkele dagen tot weken. De cursussen zijn gericht op de continue ontwikkeling van individuele agenten waarvoor de Afghanen periodiek terugkeren naar het opleidingscentrum. Ook worden de Afghaanse agenten getest en krijgen ze een eindevaluatie en certificering.

In Kaboel worden circa 25 Nederlandse politiemensen gestationeerd voor de opleiding van het hogere kader van de Afghaanse politie en het oprichten van het nationale Police Staff College. Ook dragen zij bij aan de totstandkoming van het nationale trainingscentrum in de provincie Bamiyan met het accent op de training van vrouwelijke politieagenten. De Nederlandse politiemedewerkers in Kabul zullen zich ook bezig houden met de nog op te richten Criminal Investigations Department Faculty.

bron: rijksoverheid.nl

Blijf op de hoogte bij nieuwe berichten