WEST-I
Het embleem van Rijkspolitie AT West-I is in 1984 ontworpen door een teamlid. Het embleem werd gemaakt van het zogenaamd “flock” materiaal, een zacht gekleurde stof die als strijktransfer op een A-4 in een serie van 4 stuks, aan de leden van het AT West-I werd uitgereikt. Het embleem is voorzien van de tekst “Korps Rijkspolitie en Arrestatieteam”. Het jaartal 1973 is het jaar van oprichting (1 april 1973). In het midden en 8 puntige politiester met daarin een set transportboeien. Het embleem is tevens voorzien van een “parawing” (parachutisten brevet). In die tijd was het gebruikelijk dat de teamleden een basisopleiding tot parachutist volgden bij het Korps Commando Troepen (KCT). De enkele parawing werd gedragen op de wollen trui.

WEST-II
Het embleem van AT West-II is zeer bijzonder omdat het op een enkel exemplaar na nooit is waargenomen. Het onderstaande is dus louter de overlevering over dit embleem.

Het embleem van West- II is te vergelijken met die van AT West-I . Het embleem is vervaardigd in de  jaren ’80 en gemaakt van een rubber / plastic druktechniek. Herkenbaar op het embleem is het Rijkspolitie logo en voor de goede kijker de bekende “Heineken ster”. Het embleem is gemaakt na de bevrijdingsactie van de ontvoerde Biermagnaat Alfred Heineken en zijn chauffeur Joop Doderer op 9 november 1983. Deze bevrijding was een gezamenlijke actie van de AT’s West-I en West-II Het embleem is in beperkte oplage vervaardigd en gedurende een korte periode uitgereikt.

Anno 2011 hoor ik van ex AT West-II leden dat zij totaal onbekend zijn met het embleem. Ook dat zij, zeker in die dagen, geen reden zagen om een embleem te maken met rode Heineken ster om de biermagnaat te eren.

Indien iemand het embleem in bezit heeft of het ware verhaal kent verneem ik dat graag.

Zuid
“De Krab” werd reeds in de tijd van de Rijkspolitie als logo voor het Interregionaal Arrestatieteam Zuid gekozen. Dit embleem is ontworpen door een AT Zuid lid. Het idee achter de krab is dat hij zowel in het water als op het land vliegensvlug zijn prooi besluipt en aanvalt. Eenmaal in zijn scharen is er geen ontkomen meer aan, wat ook terdege van toepassing is voor het Arrestatieteam. Ook is het zo, dat de krab een meester is in het ingraven en zodoende onzichtbaar kan blijven voor zijn directe omgeving, eigenschappen die men ook kan toedelen aan leden van het Arrestatieteam (zien zonder gezien te worden). Verder is er gekozen voor een blauwe krab hetgeen de korenblauwe kleur van de baret symboliseerde.

Oost
Van het AT Oost is geen embleem bekend.

BOA Rotterdam
In 1992 ontwierp B.V (teamlid BOA) een logo voor het Bureau Opsporing en Aanhouding. Op het logo was een serpent / slang te zien omdat de afkorting BOA ook  de naam van een slangensoort is. Verder stond op het embleem de spreuk: “Afwachten en Toeslaan”.
Toont een halve politie ster. Opdat ze herkenbaar en onherkenbaar werkten. Na de officiële samenvoeging van AT Rijnmond met AT West 1 werd de havik van de West 1 samengevoegd met de slang van AT Rijnmond

De vleugels en de klauwen van West 1 het lichaam van Rijnmond, met het venijn in de staart en de kroon op de kop. Dat noemt men heraldisch een Serpent.

Toen het BOA officieel AT werd heeft men het logo aangepast. De slang werd gehandhaafd maar de spreuk: “Afwachten en Toestaan” werd vervangen door: “Aanhoudend Tot Uw Dienst” (zie wapenschildje GP BOA). ‘Aanhoudend’ heeft twee betekenissen: als arresteren en voortdurend. Bedenker van de nieuwe spreuk is B.V

Amsterdam
Na de fusie van AT Rijkspolitie West II en AT Gemeente Politie Amsterdam Amstelland ontstaan, dus ook tijd voor een (nieuw) embleem (van het AT Gempo Amsterdam is helaas niet met 100% zekerheid bekend dat het geen eigen embleem had). Het ontwerp is gemaakt door een toenmalig teamlid. Op het embleem staat een Wolvenkop en het wapen van de stad Amsterdam (amsterdammertje). Karakteristiek voor een Wolf is dat het een roedeldier is, wat sterk is in jagen in teamverband volgens een vooraf bepaalde code. Werken in een hecht teamverband en volgens strakke procedures is 1 op 1 toepasbaar op een AT.

Den Haag  Hollands-Midden
Zichtbaar op het 1e AT Haaglanden embleem is de “De Blauwe Aanslag”. De Haagse Ooievaar en de skyline van de stad Den Haag. Het is een speciale Ooievaar wat het heeft grote klauwen, waarmee het dier waakt over de stad Den Haag en zijn inwoners. Zeker gedragen tot en met de AT baret uitreiking op 8-2-2002.

denhaag ooievaar

Hier ziet men de bekende Haagse Ooievaar geschilderd op een muur van het bekende gekraakte pand “De Blauwe Aanslag”. Vernoemd naar het belastingkantoor dat er oorspronkelijk gehuisvest was. In december 1980, toen het al leeg stond, slopen vijf jongeren het pand binnen. Al snel volgden er meer en zo was er een nieuw en berucht krakerspand geboren. Vele malen werd er door speciale politiediensten een inval in het pand ondernomen. Mobiele Eenheden, Aanhoudingseenheden en Arrestatieteams, allemaal hebben ze wel een keer te maken gehad met “De Blauwe Aanslag”. Begin jaren 90 tijdens een van de invallen in het krakersbolwerk “De Blauwe Aanslag” werd er door een van leden van het Arrestatieteam Haaglanden een muurschildering van een Ooievaar aangetroffen. Dit voorbeeld van een Ooievaar op een blauwe muur was aanleiding tot uitwerking van het eerste embleem van AT Haaglanden.

Het 2e embleem werd gedragen van 2002 tot 2005. In 2001 heeft een vrouw van één van de AT teamleden een nieuw ontwerp gemaakt. De Ooievaar als stadslogo voor de gemeente Den Haag, met op zijn hoofd een blauwe baret en in zijn handen een H&K MP5. Het embleem is niet door ieder teamlid gedragen op zijn inzet overall, omdat het qua kleur en uitvoering niet echt in de smaak viel. Het embleem kreeg al snel de bijnaam “Dikke Kip” in verband met de corpulente uitstraling van de Ooievaar.

In 2005 werd besloten om een nieuw embleem te laten maken. Op het embleem zie je een gespierde Ooievaar, als stadslogo van de gemeente Den Haag. De Ooievaar vliegt boven Nederland en met name boven de geel afgedrukte Politie regio’s: Haaglanden en Hollands-Midden. De gespreide vleugels van de Ooievaar symboliseren de gedachte “Tot hier en niet verder” en stralen gezag en daadkracht uit. Dit embleem wordt tot op heden gedragen.

Gelderland Midden
De Amerikaanse Zeearend in het embleem staat symboliek voor de teamleider van het AT en de 12 gele sterren voor individuele teamleden (oude sterkte).In de klauwen van de Arend de LIPS transportboeien. Op de achtergrond zien we een rivier (de Rijn) met daar overheen de “John Frost brug” te Arnhem (belangrijke rol in deTweede Wereldoorlog). Ook bekend van de film ” A Bridge too far”. Het embleem werd rond 1999 ontworpen door een brigadier van AT Gelderland – Midden. Gedragen vanaf begin 2000 – begin 2008.** per 1-1-2007 fusie met AT Utrecht (operationeel) vanaf december 2007 fysiek samen in Zeist.

Verschillen versie 1 t.o.v. versie 2: a) Versie 1 groter en ander lettertype dan versie 2. b) Versie 1: 5 puntige sterren versie 2: 6 puntige sterren. c) Versie 1 zwarte rand is geheel om de rand heen gestikt (loopt ook door op achterzijde) standaard type rand versie 2 is alleen gestikt op voorzijde zogenaamd “Merrowed” type d) Versie 1: boeien fijner afgewerkt (ook sleutelgat en  scharnierpunt) deze ontbreken bij versie 2.

Midden-Nederland
Bij de oprichting heeft het kabinet bepaald dat de Arrestatieteams van Utrecht en Gelderland-Midden samen moesten gaan in het op te richten AT-Midden-Nederland om landelijk tot zes slagvaardige Arrestatieteams van de politie en één Arrestatieteam van de Kmar,  te komen. De Arrestatieteams zijn lokaal ingebed bij beheersregio’s. De Politie Utrecht is aangewezen als beheerkorps voor het AT-Midden-Nederland. Vanaf 1 januari 2007 is het Arrestatieteam Midden-Nederland operationeel en vanaf december 2007 daadwerkelijk fysiek vanuit één locatie operationeel vanuit het district Binnensticht om het verzorgingsgebied te bedienen. Het verzorgingsgebied bestaat uit de regio’s Utrecht, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid. Embleem gedragen vanaf begin 2008

Noord-Oost Nederland
Het blauwe embleem met de stier is sinds 2007 in gebruik.

Rotterdam
Na de fusie van AT-West1 van de Rijkspolitie en het BOA van de Gemeentepolitie in 1993 heeft B.V de beide logo’s: De slechtvalk van West 1 en het serpent / slang van het BOA omgevormd tot een geheel nieuw “fantasie” figuur. Toegevoegd werd nog een “kroon”, symboliek voor de manier van samenvoeging “als kroon op het werk” en een pijlvormige staart, het venijn zit immers in de staart en de kruising “Griffioen” / “Basilisk” van het nieuwe Arrestatieteam Rotterdam-Rijnmond was een feit.

Utrecht
Het embleem bestaat uit twee aparte emblemen die wel als één embleem op het uniform werden gedragen. Op de inzet overall, linker bovenarm onder de flap. Zeker al gedragen vanaf 1996 bij de  heropening van politiebureau Soest tot 2003.
Rond insigne met als centraal object het wapen van de provincie Utrecht. In het provinciewapen verwerkt twee blauwe baretten (de emblemen in de blauwe baretten zijn goud van Kleur. Gedragen van 2003 – 2008 ** per 1-1-2007 fusie met AT Gelderland – Midden (operationeel)  vanaf december 2007

Zuid IAT
Toen het nieuwe IAT Zuid-Nederland werd opgericht (fusie per 1-1-2000 van IAT Zuid uit Den Bosch en AT Brabant Zuid – Oost uit Eindhoven) werd er meteen gekozen voor een heel nieuw en eigentijds embleem. Op het embleem is te zien: de figuren van de Blauwe Baret, de LIPS Transportboeien en een geografische kaart van het gebied waarin zij als Interregionaal AT werkzaam zijn; de politieregio’s: Midden en West Brabant, Brabant Noord, Brabant Zuid – Oost, Limburg Noord en Limburg Zuid.
Enige tijd later werd het embleem voor de derde maal aangepast omdat het werkgebied van het IAT werd uitgebreid met de schiereilanden van de provincie Zeeland, politieregio Zeeland. De politieregio Zeeland viel eerder onder het werkgebied van AT Rotterdam – Rijnmond.
Eind 2006 besluiten de leden van het IAT Zuid dat hun embleem opnieuw gerestyled moet worden. Er wordt wederom gekozen om “de krab” terug te laten komen op het nieuwe embleem in combinatie met het werkgebied. Gedragen vanaf begin 2007 tot 2013.