AE Aanhoudingseenheid
AOE Aanhoudings- en ondersteuningseenheid
AT Arrestatieteam
BBE Bijzondere Bijstand Eenheid (-P politie
BBO Bureau Bijzondere Opdrachten
BOA Bureau Opsporing en Aanhouding
BraTra Brand en Traangas Eenheid
BSB Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (KMAR)
BBE-SIE Bijzondere Bijstand Eenheid – Snelle Interventie Eenheid
BBE-P Bijzondere Bijstand Eenheid – Politie
BBE-K Bijzondere Bijstand Eenheid – Krijgsmacht
BBE-M Bijzondere Bijstand Eenheid – Mariniers
BTBE Bijzondere Technische Bijstandseenheid
BOT Bijzonder Ondersteuningsteam
BZ Bijzondere Zoekingen
DSI Dienst Speciale Interventies
DSRT Dienst Specialistische Recherche Toepassingen
DTOO Dienst Technische en Operationele Ondersteuning
DOG District Ondersteunings Groep
DKDB Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging
GBO Groep Bijzondere Opdrachten
GBT Groep Bijzondere Taken
HRB Hoog Risico Beveiliging
IAT Interregionaal Arrestatieteam
KMAR Koninklijke Marechaussee
LBB Landelijke Bijzondere Bijstand (Justitie)
LBB Landelijke Bijzondere Bijstand
LFO Landelijke Faciliteit Ondersteuning bij Ontmanteling
MIT Maritiem Interventie Team
MPT Maritime Police Team
ME Mobiele Eenheid
NFI Nederlands Forensisch Instituut
OE Ondersteuningseenheid
OG Ondersteuningsgroep
OT Observatie team
SO Specialistische Operaties
TT Tactische team
USO Unit Specialistische Operaties
VAG Vaardigheden Aanhoudingen in Groepsverband